STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Specijalizovani kursevi

Škola Modern English School organizuje specijalizovane kurseve  engleskog jezika za različite oblasti poslovanja.

Poseban metod rada naše škole omogućava polaznicima da brzo progovore i počnu da koriste engleski jezik.

Kod specijalizovanih kurseva težište je na specifičnim izrazima kao i tematici vezanoj za specifične profesije poput sporta, prava, finansija, medicine, tehnike, itd.

Na kraju kursa, polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikat odgovarajućeg nivoa.

Poslovni
engleski

Buisness
Communication

Talk
Time

Kursevi
za preduzeća

Sportski
engleski

TED
Talks

Engleski za
medicinske radnike