STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Međunarodni ispiti
Kembridž ispiti

Opšte informacije o kursu:

1. Šta je Cambridge English Language Assessment, ili ukratko, Cambridge exams?

Organizacija koja je deo poznatog Kembridž Univerziteta u Velikoj Britaniji i koja se preko 100 godina bavi procenom znanja engleskog jezika. U okviru toga, uspostavljena je skala za indikaciju znanja engleskog jezika CEFR – nivoi A1 (početni), A2, B1, B2, C1 i C2. U suštini, ovi ispiti su visoko kvalitetni dokazi o jezičkoj sposobnosti.

2. Koji su to ispiti?

OPŠTI NIVO

A 1 – YLE (Young Learners of English)

A1-B1 – KET (Key English Test)

A2-B2 – PET (Preliminary English Test)

B1-C1 – First (First Certificate of English)

AKADEMSKI ENGLESKI

B1-C1 – First (First Certificate of English) ranije FCE

B2-C2 – Advanced (Certificate of Advanced English) ranije CAE

C1-C2 – CPE (Certificate of Proficiency in English)

3. Zašto bi se pripremali za polaganje Cambridge ispita?

Rezultati ispita i shodno tome, dobijeni Sertifikati ukazuju na stečene veštine u osnovnim jezičkim oblastima (Reading, Writing, Listening, Speaking). Ovi rezultati su korisni za kandidate jer stiču uvid u svoje znanje pa i Sertifikat o znanju, kao i školama kojima omogućava preciznu procenu znanja. Sertifikati predstavljaju svetski priznat standard za preko 20.000 univerziteta, poslodavaca i vlada širom sveta.

4. Koji je rok važenja ovih ispita?

Nema roka važenja za Cambridge ispite. Znači, učite temeljno uz standard svetski poznatog univerziteta za ceo život!

Kurs pripreme za Cambridge ispite traje 4,5 ili 9 meseci (u zavisnosti od predznanja polaznika).

Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 60 minuta.

Cena i uslovi plaćanja:

Cena kursa (4,5 meseca) je 35 000 dinara.

Kurs je moguće platiti u 5 mesečnih rata po 7000 dinara.

Početak kursa:

Kursevi počinju 03. i 17.  oktobra 2023. godine

Prijavite se
×

    Popunite podatke kako bismo vas kontakltirali

    Kembridž ispiti

    Modern English School