STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Međunarodni ispiti
TOEFL

ŽELITE DA NASTAVITE STUDIJE U INOSTRANSTVU? POTREBNA VAM JE PRIPREMA ZA POLAGANJE TOEFL ISPITA.

Šta je TOEFL iBT?

Test of English as a Foreign Language, koga polažu oni kojima engleski nije maternji jezik. iBT znači Internet Based Test, radi se za kompjuterom i traje 4 sata u okviru jednog dana.

Od čega se sastoji ovaj ispit?

Iz 4 dela. Maksimalan broj poena za svaki deo je 30.

  1. READING – Razumevanje pročitanog teksta.

Broj tekstova: 3-4

Oblasti: hemija, istorija, psihologija, biologija, itd.

Broj pitanja: 10

Vreme izrade: 18 minuta po tekstu, ukupno 54-72 minuta

  1. LISTENING – Razumevanje odslušanog teksta.

Sadržaj: 3-4 predavanja, 2-3 razgovora između studenata, profesora, itd.

Dužina: 3-5 minuta

Broj pitanja: 6 po predavanju, 5 po razgovoru

Ukupno vreme: 41-57 minuta

PAUZA OD 10 MINUTA
  1. SPEAKING – 3 pitanja u vezi odslušanog predavanja ili razgovora između studenata, kao i 1 pitanje koje zahteva iznošenje mišljenja ili stava (na primer: Explain something you use for stress-reduction).

Vreme: 20 minuta

  1. WRITING – dva eseja.

Esej 1: 20 minuta, esej na osnovu pročitanog teksta i odslušanog predavanja na istu temu.

Esej 2: 30 minuta, esej u kome se iznose stavovi i mišljenja u vezi zadate teme.

Cena ispita: $180, online plaćanje. Test se polaže u Beogradu i drugim gradovima, nekoliko puta mesečno.

Kurs pripreme za polaganje TOEFL ispita traje 2 meseca. Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 60 minuta ili vikendom 120 minuta.

Cena i uslovi plaćanja:

Promo cena kursa za jesen 2023. godine je 26.000 dinara.

Kurs je moguće platiti u 2 mesečne rate po 13.000 dinara.

Početak kursa:

03. oktobar 2023. – nova grupa!

Prijavite se
×

    Popunite podatke kako bismo vas kontakltirali

    TOEFL

    Modern English School