STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Kursevi za odrasle

MES Kursevi engleskog za odrasle

Za koju poslovnu ili ličnu situacija nam ne treba znanje engleskog jezika?

Nema je!!

Engleski jezik nam treba za poslovanje, za globalnu komunikaciju, za sve moguće životne situacije gde je potrebna jednostavna razmena informacija.

Naučiti strani jezik nije mali izazov. Naime, radi se o prelasku na novi način razmišljanja koji se podosta razlikuje od onog kojeg obavljamo na maternjem jeziku.

Mi smo toga svesni, te vodimo računa o tome tako što metodologiju ili pristup prilagođavamo komunikativnom pristupu podučavanja koji razvija tečnost govora i instinkta za komuniciranje u okviru situacija izvan same učionice, te i proširuje usvojena znanja.

Kursevi General English (opšti engleski):

MES – General English kursevi su usklađeni sa CEFR klasifikacijom, a počinju od A1 početnog kursa i nastavljaju se do najvišeg C2 nivoa;

MES – Samo trajanje kursa zavisi od nivoa, što znači da početni kurs traje 4,5 meseca, dok srednji i viši traju 9 meseci;

MES – grupe su male, do 6 polaznika, a termini su usaglašeni sa potrebama i raspoloživim vremenom polaznika;

MES – časovi se održavaju 2 puta nedeljno u trajanju od 60 minuta, što je prilagođeno modernom tempu življenja i optimalnoj koncentraciji.

Finalni test se polaže nakon odslušanog kursa, na osnovu čega se stiče pravo na izdavanja diplome.

Cena i uslovi plaćanja:

Cena kursa je 30 000 dinara.

Kurs je moguće platiti u 5 mesečnih rata po 6000 dinara.

U cenu je uračunato:

 • Polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja nivoa znanja
 • Pohađanje jesenjeg kursa engleskog jezika
 • Besplatne vannastavne aktivnosti
 • Redovne konsultacije sa profesorima
 • Besplatan dodatni nastavni materijal
 • Polaganje završnog ispita (pismenog i usmenog)
 • Zvaničan sertifikat Modern English School

Početak kursa:

Nove grupe počinju 20. septembra 2023. godine (Nova Pazova) i 21. septembra u Beogradu i online.

Prijavite se
×

  Popunite podatke kako bismo vas kontakltirali

  Kursevi za odrasle

  Kursevi Za Odrasle 2

  Modern English School