STUDIO STRANIH JEZIKA
Modern English School

Upis

Intenzivan upis novih polaznika škola obavlja u septembru i februaru svake školske godine. Ako želite individualnu nastavu ili specijalizovane kurseve upis je tokom cele kalendarske godine.

U slučaju da ste zakasnili za navedene termine, a želite da nadoknadite propušteno gradivo i da se uključite u grupu, pozovite direktora nastave koji će Vam dati precizne informacije o mogućnostima upisa.

Upis polaznika

Škola Modern English School vrši upis novih polaznika: radnim danom od 16.00 do 21.00 časova u Beogradu i utorkom i četvrtkom od 15.00 do 20.00 časova u Novoj Pazovi.

Prijava za kurs

Možete se lično prijaviti za kurs u našim prostorijama i ispuniti upitnik ili elektronski klikom na UPIS.

Depozit i potvrda

Mesto u grupi željenog kursa je zagarantovano onog trenutka kada škola dobije popunjen upitnik i primi Vaš depozit. Nijedan polaznik ne može biti registrovan ako upitnik nije kompletiran registracionim depozitom koji predstavlja jednu mesečnu ratu željenog kursa (računa se kao deo ukupne cene kursa a ne kao ekstra plaćanje).

Za individualne časove plaćanje je unapred za 8 časova.

Uslovi plaćanja

Kurs možete platiti na dva načina:

  • Semestralno plaćanje, pre semestra (5% popusta)
  • Mesečno plaćanje (plaćanje do 10. u mesecu)

Plaćanje može biti u gotovini, preko računa ili čekom određene srpske banke naslovljenim na Modern English School.

Kocke

Česta pitanja FAQ

1. Kada počinju kursevi i da li mogu da se upišem nakon što je počela školska godina?

Redovni upisni rokovi su SEPTEMBAR i FEBRUAR (za jesenji, odnosno prolećni semestar) kada je reč o opštim kursevima jezika, ali se u svakom trenutku možete upisati na neki od kurseva, sem ukoliko niste apsolutni početnik.

Specijalizovani kursevi imaju i nekoliko vanrednih upisnih rokova, u zavisnosti od njihove namene. U svakom trenutku se putem telefona ili e–mejla možete informisati o najbližem narednom terminu.

2. Kako da znam na koji nivo da se upišem?

Ukoliko ste već učili engleski jezik, neophodno je da uradite ulazni test. On je pismenog tipa.

Usmeno izražavanje se proverava na dodatnom, usmenom intervjuu na koji se pozivate ukoliko profesori to smatraju potrebnim.

3. Da li mogu da promenim grupu ako mi nivo ne odgovara?

Grupa se u svakom trenutku može promeniti u dogovoru sa profesorom ili koordinatorom za nastavu. Ako Vam se učini da je grupa na kojoj se nalazite previše slaba ili pak jaka za Vas, obavezno se konsultujte sa Vašim profesorom i iznesite mu svoje utiske.

4. Koji nivo mi je potreban za posao?

To uvek zavisi od vrste posla kojim se bavite, ali može Vam biti sasvim dovoljan nivo SREDNJI II (B1 prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope) koji Vam omogućava da prenesete i primite svaku vrstu informacije, ali i da se pismeno izražavate na engleskom jeziku u smislu poslovne korespodencije. Ukoliko Vam je neophodna veća tečnost u govoru i ozbiljniji fond reči onda je neophodno da završite barem i VIŠI I (B2).

5. Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Ne, udžbenici se kupuju posebno. Sem osnovnog udžbenika, potrebno je da svaki polaznik poseduje i prateću radnu svesku. Svi dodatni materijali koji se dobijaju iz časa u čas kao podrška nastavnom planu i programu su uračunati u cenu kursa.

6. Da li je obavezno plaćati do kraja semestra ako se odustane?

Ne, u obavezi ste da platite samo onaj nastavni fond na kome ste do trenutka otkazivanja kursa sa Vaše strane pohađali nastavu u našoj školi. U bilo kom trenutku trajanja kursa, možete prekinuti pohađanje kursa. U tom slučaju niste u obavezi da platite ostatak.

7. Da li može da se plaća na rate?

Naravno, upravo je to i najčešći vid plaćanja u našoj školi. Ukoliko se opredelite za ovaj vid regulisanja svojih obaveza, potrebno je da znate da se plaćanje vrši jednom mesečno, u periodu u 1–10. dana u tom mesecu.

8. Da li može da se plaća preko računa?

Naravno. Ovaj vid plaćanja čest je u slučajevima kada polazniku koji je upisan na neki od kurseva firma u kojoj je zaposlen plaća pohađanje nastave. Procedura je jednostavna i brza.

9. Da li postoji mogućnost promene smena?

Ne postoji, već se za polaznike kojima je neophodan takav vid nastave rezervišu večernji termini, tako da uvek mogu uskladiti svoje ostale obaveze sa pohađanjem časova.

10. Ko su predavači u Vašoj  školi?

Svi naši predavači su profesori engleskog jezika, pa i masteri.

11. Da li treba da radim kod kuće?

Naravno. Rad kod kuće je neophodan da biste na pravi način savladali sve ono što uradite na času sa profesorom. Naučiti novi jezik nije nimalo lako i potrebna je upornost i pre svega kontinuitet u radu.

12. Gde važi diploma Vaše škole?

Sertifikat o pohađanju nastave u Modern English School  možete iskoristiti kao apslolutno validan dokument pri konkurisanju za posao ili kao dokument potreban za apliciranje za neku od viza stranih zemalja.

Nijedna domaća institucija registrovana kod nadležnih organa za dodatno obrazovanje odraslih (sem onih sa statusom Univerziteta) još uvek nema potpuno regulisana prava priznavanja diploma. U izradi je nacrt zakona koji će regulisati i ovu oblast. Stoga savetujemo polaznike da polažu ispite u organizaciji Britanskog kulturnog centra i steknu međunarodne diplome priznate u celom svetu.

13. Koliko znanje se stekne nakon početnog nivoa?

Učenje jezika treba shvatiti kao trajan proces i rezultati ne mogu biti brzi. Nakon završenog početnog nivoa bićete u stanju da pravilno pročitate svaki tekst, shvatite o čemu je reč, kao i da sastavite prostije rečenice sa ipak, nešto ograničenijim leksičkim fondom. Stranca, koji Vam se obraća na svom maternjem jeziku, bićete u stanju da bez većih problema razumete, ukoliko su teme razgovora svakodnevne.

14. Po kojim metodama se radi kod Vas?

U našoj Školi primenjuju se najsavremenije metode učenja stranih jezika propisane normama i opštom skalom Saveta Evrope. Paralelno se kod polaznika razvijaju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumevanje i izražavanje) uz korišćenje štampanih izdanja emimentnih evropskih izdavača, kao i dodatnih audio i video materijala.
Ipak, težište svih nastavnih jedinica je na razvijanju KONVERZACIJSKIH sposobnosti polaznika, budući da znati jedan jezik zapravo znači GOVORITI ga.

15. Da li postoji mogućnost individualne nastave?

Da. Tempo i intenzitet ovakve vrste učenja moguće je direktno dogovoriti sa polaznikom.

16. U kojim terminima se održava nastava?

Kada su u pitanju standardni jezika, nastava se održava u popodnevnim i večernjim časovima, dok se termini specijalizovanih kurseva usaglašavaju sa svim polaznicima upisanim na određeni kurs. Oni mogu biti i dnevni i večernji.

17. Koji je intenzitet nastave?

Standardni kursevi podrazumevaju tempo rada od 2 dolaska nedeljno u trajanju od 60 minuta.

18. Da li imate kurseve sa intenzivnim tempom rada?

Da. Poluintenzivni i intenzivni organizuju se u vanrednim upisnim rokovima, kao i u letnjim mesecima.

19. Da li postoje dopunski časovi?

Naravno. Ukoliko iz bilo kog razloga tokom trajanja jednog semestra morate da odsustvujete sa nastave, ili jednostavno smatrate da Vam je potreban dodatni čas da biste određeno gradivo bolje savladali, škola Vam nudi ovu mogućnost.

20. Koliko je polaznika u jednoj grupi?

Škola ima vrlo stroge normative za nastavu. Kada je reč o broju polaznika, na jednu grupu upisuje se isključivo od 3–8 polaznika. Ovaj normativ poštuje se kako bi se ispunili svi standardi o kvalitetu nastave koje primenjujemo.