STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Integrating Culture and Language Teaching, Jagodina

Integrating Culture and Language Teaching, Jagodina

Dvodnevna konferencija iz oblasti integracije nastave engleskog jezika sa  kulturom je održana na Pedagoškom fakultetu (Univerzitet u Kragujevcu)  1. i 2. juna 2012. godine. Na konferenciji je bilo 20 predavača, među kojima su bili univerzitetski nastavnici metodike nastave engleskog jezika.

Opšti cilj konferencije bilo je unapređenje nastave engleskog jezika na nivou mlađeg osnovnoškolskog uzrasta kroz stručno usavršavanje i unapređivanje pedagoškog i metodičkog znanja nastavnika kao i njihovih praktičnih veština neophodnih za povećanje efikasnosti rada sa učenicima na ovom uzrastu. 

Jagodina conference

Rad konferencije odvijao se u vidu plenarnih izlaganja i prezentacija i radionica u paralelnim sekcijama. Plenarna izlaganja održali su  dr Gordana Petričić, dr Nenad Tomović, Nina Lauder i Mark Andrewsacheter viagra gratuit.

Jagodina conference
Nina Lauder

Zaposleni u Modern English School su i na ovoj konferenciji bili vrlo aktivni pa je održala radionicu Cross cultural communication and Global English.  

Ivana Jagodina conference, konferencija

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici velikih izdavačkih kuća koje objavljuju literaturu vezanu za nastavu engleskog jezika (udžbenike i priručnike, video i audio materijale) koji su izložili svoja najnovija izdanja: Cambridge University Press, Data Status, Oxford University Press i Pearson. Tako su učesnici imali priliku da se na jednom mestu upoznaju sa najnovijim izdanjima u ovoj oblasti.

Učesnici Konferencije su dobili sertifikate o 16 sati stručnog usavršavanja (program konferencije akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja).