STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Letnja škola – TBI

Letnja škola – TBI

U avgustu je održana letnja škola za instruktore – edukatore, a jedan od polaznika je bila i Ivana Milošević, direktor nastave u Modern English School. Polaznicima su se obratili Dru Giblin, ateše za kulturu Ambasade SAD i dr Sretko Divljan, dekan Pedagoškog fakulteta . Predavanja i radionice su držale prof. dr Džoan Kang Šin sa Univerziteta Merilend (SAD) i mr Vera Savić sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini. 

Teme Letnje škole – TBI

  1. Tematska nastava i učenici mlađeg uzrasta – teorija i praksa; kreiranje tematskih celina – od izbora teme do integracije jezičkih veština u okviru mini projekata; plenarna diskusija.
  2. Tematska nastava u bilingvalnim odeljenjima u SAD – iskustva američkog eksperta; diskusija o uslovima neophodnim za tematsko planiranje nastave. 
  3. Izazovi i prednosti tematske nastave: problemi kreiranja nastavnih materijala i planiranje adekvatnih aktivnosti; problemi evaluacije u tematskoj nastavi na mlađem uzrastu; prednosti tematske nastave za razvoj svih jezičkih veština, sposobnosti komunikacije, kao i kritičkog i kreativnog mišljenja učenika: razmena iskustava nastavnika-edukatora; rad u grupama.
  4. Primeri dobre prakse u tematskoj nastavi u Srbiji – iskustva Fakulteta pedagoških nauka u okviru studentske prakse i mentorskog rada; razmena iskustva nastavnika-edukatora, diskusija i analiza tema predviđenih nastavnim planom za sva četiri razreda mlađeg uzrasta u Srbiji, kao i udžbenika i materijala koji se koriste u nastavi.
  5. Radionice za istraživanje potencijala upotrebe priča/slikovnica za decu u tematskoj nastavi kao i značaj multimedija u tematskoj nastavi engleskog jezika.
  6. Grupni rad na kreiranju tematskih celina za izabrane teme iz nastavnih programa za sva četiri razreda mlađeg uzrasta (kroskurikuralne teme) – operativno planiranje i izrada nastavnih materijali za izabrane tematske jedinice (planiranje i osmišljavanje aktivnosti za razvoj veština slušanja, govora, čitanja i pisanja za izabrane tematske jedinice; kreiranje aktivnosti za integraciju svih jezičkih veština); formiranje elektronske baze na wiki stranici. 
  7. Prezentacija planova, kreiranih nastavnih materijala i aktivnosti za primenu tematskih celina u radu sa učenicima mlađeg uzrasta.
  8. Analiza prezentovanih planova, kreiranih nastavnih materijala i aktivnosti, diskusija učesnika i sugestije za dalje unapređivanje tematskih celina.
  9. Evaluacija letnje škole i diskusija o potrebama za usavršavanjem nastavnika u ovoj oblasti.

(teme letnje škole su preuzete sa sajta Pedagoškog fakulteta)

workshop elt nastavnici engleskog
Jedna od radionica

 

theme based instruction
Nastavnici – edukatori

 

award ceremony
Dodela sertifikata