STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Radionice sa Hju Delarom u Beogradu

Radionice sa Hju Delarom u Beogradu

Dve radionice sa Hju Delarom:

Prva radionica:

TRANSLATION: TACKLING THE TABOO / WHAT ARE TEXTS IN THE CLASSROOM FOR?

Datum: Petak, 5. oktobar 2012. godine
Vreme: 11.30 – 16.30
Guarnerius centar, Džordža Vašingtona 12

11.30 – 12.00 Registracija
12.00 – 14.00 Prevod: Bavljenje tabuom
14.00 – 14.30 Pauza za ručak
14.30 – 16.30 Čemu služe tekstovi u učionici?
16.30 – 17.00 Podela sertifikata

Prevod: Bavljenje tabuom

Veoma dugo, prevod je tabu tema u mnogim učionicama. Ovaj tabu proizilazi iz dominacije izvornih govornika I menogućnosti da se sagledaju i priznaju mnoge dobre stvari koje prevođenje nudi što rezultira u gubljenju veština samih nastavnika – pogotovu onih koji nisu izvorni govornici. U ovoj priči o razbijanju tabua, ja ću istražiti upotrebe (i naravno, zloupotrebe) L1 na času.

Pričajući o ovoj temi, istaćiću zašto verujem da je upotreba L1 pravo svakog nastavnika kome maternji jezik nije engleski – i takođe ću istražiti načine na koje ovi višejezični časovi mogu da se okoriste ovim čak i bez poznavanja L1 mnogih svojih studenata Ja ću razmotriti načine na koje se L1 može korisititi – i obrazložiti takve upotrebe. Ovo će uključiti razmatranje davanja osnovnih instrukcija u L1 do nižih razreda, načina na koje prevod može poslužiti kao podsetnik kada dođe do bavljenja jezikom jer mnogi studenti moraju da se izbore sa tim- i kako da se koristi za negovanje jezičke svesti.

Za šta služe tekstovi u učionici?

Ideja podučavanja receptivnih veština postala je široko prihvaćena a ipak ni istraživanja ni iskustvo u učionici ni potrebe samih studenata ne daju puni potpore konceptu razvijanja veština. Moramo ponovo da razmotrimo sadržaj tekstova kao materijala u učionici i da ih povežemo sa učenjem jezika.

Predstaviću argumente protiv podučavanja veština. Ovi argumenti su bazirani na mom ličnom iskustvu kao profesora i trenera , razgovoru sa studentima i na argumentima koje sam čitao i slušao na konferencijama. Predložiću da Ss dođe na čas kao vešt čitalac i ako SLA istraživanje pokazuje nešto, to je da je put do boljih veština u L2 obimnije učenje jezika. Došavši do ovog zaključka, predlažem da moramo da pitamo zašto studenti dolaze na čas i zašto je potrebno da koriste tekst tokom lekcije.Ja mislim da oni prvenstveno dolaze na čas da pričaju i iznenađujuće – da uče jezik. To znači pisanje tekstova koji su bogati jezikom koji studenti žele da koriste. Daću praktične primere zadataka usmerenih na jezik i vrste tekstova i pitanja koja će verovatno izazvati priču studenata.

Radionice sa Hju Delarom u Beogradu

Druga radionica: 

TECHNOLOGY AND PRINCIPLES IN LANGUAGE TEACHING

Datum: Nedelja, 7. oktobar 2012. godine
Vreme: 12.00 – 13.30

Britanski savet, Terazije 8/II

Razlike između govornika kojima je engleski maternji jezik i onih kojima nije stvaraju nesigurnost o pogrešnoj stvari. Interes nastavnika treba prvenstveno da bude usmeren na jezik, da prati principe učenja – i da nastavnici rade onoliko koliko su plaćeni! Pričajući o ovoj temi, diskutujem o ovim problemimama , predlažem kako tehnologija može da prati principe ali u isto vreme prikazujem i netehnološka rešenja

O Hju Delaru

Hju Delar je profesor i trener profesora na Vestminsterskom univerzitetu. On predaje od 1993.godine,  pretežno u Londonu, ali je proveo i 3 godine u Džakarti, u Indoneziji. On drži obuke i predavanja na temu razvoja nastavnika širom sveta. On je ko-autor serije knjiga “Rezultati i inovacije” i onlajn kursa za razvoj profesora , Leksičko podučavanje.

Za radionice se možete prijaviti ovde