STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

TKT Beograd i Pančevo 2012

TKT Beograd i Pančevo 2012

U Beogradu i Pančevu su održani jednodnevni seminari iz programa TKT Tour Round Serbia 3. Sadržaj seminara je bio sledeći: 

  • ASSESSMENT TYPES
  • ASSESSMENT ACTIVITIES
  • CONSULTING REFERENCE RESOURCES
  • SUPPLEMENTARY MATERIALS

Biblioteka OŠ Skadarlije je bila premala da primi sve prisutne koji su došli da čuju predavanja/radionice Miloša Djerića i Ivane Milošević (direktora nastave u Modern English School) u Beogradu.

MŠ Jovan Bandur u Pančevu je bila divan domaćin kako voditeljima radionica Mariji Lukač i Ivani Milošević, tako i svim učesnicima seminara.

Na osnovu povratnih informacija od učesnika može se zaključiti da je seminar uspešan u celini jer se većina nastavnika složila sa tim. Polaznici seminara takođe smatraju da su bili uključeni u aktivnosti, razmenu mišljenja i ideja.

TKT Beograd i Pančevo 2012

Većina polaznika misli da je TKT program koristan za profesionalno usavršavanje nastavnika i njihov rad i istakli su da seminar doprinosi boljem razumevanju TKT programa (sadržaja, ciljeva i polaganja ispita). Učesnici smatraju da su sadržaji prezentovani vrlo jasno i razumljivo i da je seminar zadovoljio njihova očekivanja.

TKT Beograd i Pančevo 2012

Na kraju seminara učesnici su popunili upitnike za procenu kvaliteta seminara (upitnici Britanskog saveta) a nakon toga su im podeljeni sertifikati Britanskog saveta sa osam sati stručnog usavršavanja.

TKT Beograd i Pančevo 2012
Jedna od aktivnosti na TKT seminaru