STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Akreditovan seminar CSU Šabac

Akreditovan seminar CSU Šabac

Seminar za nastavnike engleskog jezika pod nazivom Razvijanje usmenog izražavanja u nastavi engleskog jezika održan je 03.11.2012. u  Šapcu. Osamnaest nastavnika je prisustvovalo seminaru koji se odvijao u Centru za stručno usavršavanje.  

Speaking skills
Ivana Milošević
Marija Lukac Ivana Milosevic
Marija Lukač

Predavači su bili Ivana Milošević, autor programa, i Marija Lukač (jedan od realizatora programa). Seminar se bavio teorijskim pitanjima vezanim za razvijanje veštine govora, kao i praktičnim zadacima koji služe da ohrabre učenike da govore, a pomažu nastavnicima da primene znanja o višestrukim inteligencijama na ovu jezičku veštinu.

Ivana i Marija Sabac

seminar nastavnici memory