STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

As ili Like: šta je pravilno?

As ili Like: šta je pravilno?

As i like su veznici i predlozi. Predlozi as i like imaju različita značenja. As + imenica znači „kao (in the role of) dok like + imenica znači nalik ili poput.

Vidite: 

As your mother, I’ll help you as much as I can. = Osoba koja ovo kazuje je majka osobe kojoj kazuje.

Like your mother, I’ll help you as much as I can. = Osoba koja ovo kazuje nije majka toj osobi, ali želi da se ophodi na sličan način kao i majka.

Pravilna upotreba AS i LIKE

Koristimo like (ali ne as) da bismo uporedili dve stvari.

Peter’s got a T-shirt like me.  Ne koristimo: Peter’s got a T-shirt as me. 

Kada upoređujemo izgled ili ponašanje, koristimo like, a ne as:

That tree looks like a triangle. Ne: That tree looks as a triangle.

As često koristimo kada govorimo o zanimanjima.

She worked for a long time as a waitress in New York. Ne: She worked for a long time like a waitress in New York.

Veznici as i like imaju isto značenje kada se koriste u poređenju.

Nobody understands him as I do.

Nobody understands him like I do.