STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Nekoliko pravila za upotrebu članova

Nekoliko pravila za upotrebu članova

Članovi u engleskom jeziku nam zadaju dosta muke. Koliko puta ste se do sada zapitali da li da koristite a ili the? U ovom članku ćemo vas upoznati sa nekoliko pravila i nadamo se da će vam ona olakšati kako i kada da koristite članove.

Na primer, ako kažemo: Let’s read the book! tada mislimo na neku određenu knjigu. Ali ako kažemo, Let’s read a book – tada mislimo na bilo koju knjigu. Hajde da se upoznamo sa pravilima! 🙂

<img class="aligncenter wp-image-1545 size-full" src="http://www.engleskijezik viagra en pharmacie vente.com/wp-content/uploads/2014/01/clanovi-slika.bmp“ alt=“određeni i neodređeni članovi“ />

 Neodređeni član a/an 

a ima varijantu an kada sledeća reč počinje samoglasnikom

a car                                             an egg

a red skirt                                      an umbrella

a uniform                                       an hour

Uz a/an idu imenice u jednini i one su najčešće brojive.

Neodređeni član A/AN nam kazuje da se odnosi na bilo kog člana neke grupe: Na primer:

My son really wants a toy car for his birthday. To znači da on želi bilo koji automobil.

When I was at the zoo, I saw a tiger. Ovde, govorimo o jednoj, neodređenoj stvari – u ovom slučaju to je tigar. Verovatno je bilo nekoliko tigrova, ali u ovom slučaju mi govorimo o jednom kog smo videli.

Takođe, neodređeni član A/AN koristimo kada želimo da kažemo da neko/nešto pripada određenoj grupi.

I am a doctor. (Ja sam jedan od mnogo lekara tj. pripadam grupi lekara).

John is an Irishman. (Džon je jedan od pripadnika grupe ljudi koji su poznati kao Irci).

Seiko is a practicing Buddhist. (Seiko pripada grupi Budista).

Neodređeni član A/AN se može koristiti i uz vlastita imena, ali tada označava da je osoba nepoznata govorniku. 

There was a Mr Petrovic. (U ovom slučaju neodređeni član a se izgovara ej).

Neodređeni član A/AN može izražavati i meru: 

These apples are 100 dinars a kilo.

Određeni član the

Određeni član the koristimo ispred imenica u jednini i imenica u množini, kada je imenica određena tj. član nam ukazuje da se to odnosi na neku određenu imenicu tj. određenog člana neke grupe.

The dog that bit me ran away. Ovde govorimo o određenom psu tj. o psu koji me je ugrizao.

I was happy to see the policeman who saved my life. Govorimo o određenom policajcu, onom koji me je spasao.

I saw the white tiger at the zoo. Video sam tog belog tigra tj. verovatno jedinog belog tigra u zoološkom vrtu.

Određeni član the možemo koristiti uz imenice u množini ili ga možemo izostaviti. 

I love to sail over the water. (nekoj određenoj vodi)   ili  I love to sail over water. (bilo kojoj vodi)

He spilled the milk all over the floor (neko određeno mleko, npr. mleko koje smo kupili tog dana) ili He spilled milk all over the floor. (neko mleko)

The koristimo ispred: 

imena reka, okeana, mora (the Nile, the Pacific)

tačaka na planeti (the Equator, the North Pole)

geografskih celina (The Middle East, the West)

pustinja, šuma, zaliva (the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest)

planinske regije (The Alps, the Himalayas, the Andes)

grupe ostrva (the Azores, the Bahamas, the Canary Islands)

nekih država (the Netherlands, the Argentine, the USA, the UK, the ARE, the Vatican)

nekih gradova (the Hague, the City(of London))

Član the ne koristimo ispred: 

većine država (Italy, Mexico, Serbia, Spain)

imena gradova (Belgrade, New York, Seoul)

jezera i zaliva (Lake Titicaca, Lake Erie)

planinskih vrhova (Mount Everest, Mount Fuji)

ostrva (Easter Island, Maui)

jezika i nacionalnosti (Chinese, English Spanish) osim kada govorimo o nekoj populaciji npr. The Spanish are known for their hospitality.

sportova (volleyball, handball, hockey, football)

predmeta (maths, biology, arts, history, IT)

kontinenta (Africa, Asia, Europe)

parkova (Hyde Park, Central Park)
Da li ste razumeli? Proverite u narednih nekoliko primera.

Dopunite rečenice koristeći a/an, the ili izostavite član.

1. His car does 240 km ___ hour.

2. We always go skiing in ______ Alps.

3. They live in _______ Spain.

4. Don’t be late for _________ school.

5. _______ Nile is in ________ Egypt.

6. My husband doesn’t eat ___________ chicken.

7. Juan is __________ Spanish.

8. Milica went to ________ Netherlands for her birthday.

9. The cabbage is 10 dinars ____ kilo.

10. She goes to work by __________ car.

 

Odgovori: 1 an 2. the 3. / 4. / 5. the, / 6. / 7. / 8. the 9. a 10. /