STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Jedini iz Srbije

Jedini iz Srbije

Modern English School je jedina škola stranih jezika iz Srbije koja je imala svog predstavnika na Međunarodnoj konferenciji posvećenoj radu sa učenicima uzrasta od 2. do 6. godina. Konferencija je održana u Nikoziji, glavnom gradu Kipra od 23. do 25. maja 2014. godine. Neki od predavača su bili: Kerol Rid, Sendi Morao, Gejl Elis, Sofi Joanu Georgiu itd. Organizovana je poseta školi u Kornu i prisustvovali smo času engleskog jezika predškolske grupe.

typical english classroom

Nastavnica engleskog jezika u školi u Kornu.

english classroom Cyprus

Učenici za vreme aktivnost na času engleskog jezika.

English corner

Kutak za engleski jezik

 

Carol Read

Uvodno predavanje Kerol Rid

conference YLT

Hajnc Fišbuk, Ivana Milošević i Lusi Kosta

YL conferenceIvana Milošević, Gejl Elis, Nair Ibrahim i Lusi Kosta

kraj konferencije