STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Niš – akreditovan seminar

Niš – akreditovan seminar

Seminar Razvijanje usmenog izražavanja u nastavi engleskog jezika je održan 02. februara 2013. u Nišu u Regionalnom centru za stručno usavršavanje. Predavači Ivana Milošević i Biljana Pipović su imale zadovoljstvo da se sa 30 nastavnika bave načinima razvijanja govora. Nastavnici su vrlo rado učestvovali u praktičnim zadacima i obogaćivali seminar svojim iskustvima. Uz aktivnosti koje su predavači pokazali, a koje imaju za cilj da učenici što lakše i bolje nauče i koriste nove reči, seminar je proleteo; predavači su ispraćeni sa rečima hvale i osmesima, a učesnici sa materijalom koji mogu već u ponedeljak primeniti u nastavi.

Ivana Milosevic i Biljana Pipovic
Akreditovan seminar za nastavnike engleskog jezika u Nišu
Akreditovan seminar 830 Niš regionalni centar