STUDIO ZA STRANE JEZIKE
Modern English School

Vesti

Online nastava

Online nastava

Usavršite engleski jezik bez napuštanja kuće. 

Online skola engleskog

Vaše zdravlje nam je izuzetno važno stoga smo svu našu nastavu preusmerili online.

Možete učiti engleski jezik gde i kada želite. Potrebno je jedino da imate pristup internetu.

Ukoliko ste polaznik naše škole, nastava se odvija u terminima redovne nastave ili preko platforma za učenje na daljinu. 

Za više informacija nas možete kontaktirati na: modernes@live.com ili pogledati opis kurseva koji vas zanima.

 

Šta je učenje na daljinu

Online učenje je obrazovanje koje se odvija putem interneta. Često se između ostalih izraza koristi i „e-learning“.

Međutim, online učenje je samo jedna vrsta „učenja na daljinu“ – krovni izraz za svako učenje koje se odvija na daljinu, a ne u tradicionalnoj učionici. Učenje na daljinu ima dugu istoriju i danas postoji nekoliko vrsta, uključujući: dopisne kurseve, kurseve preko radio ili tv emisije, online učenje i mobilno učenje .

Daleko najpopularniji pristup je online učenje putem interneta.

Online kursevi su dostupni u bilo koje vreme sa bilo kog mesta.

Neke od glavnih prednosti učenja na daljinu su:

  • Pogodnost: pristup 24 sata dnevno sa bilo kog računara na mreži; zauzeti rasporedi više nisu problem; ne javlja se problem sa prevozom, ne traži se parking 🙂 .
  • Poboljšano učenje: Istraživanje pokazuje povećano razumevanje i zadržavanje na sadržaju kursa; smislenije diskusije; razvoj veštine pisanja, IKT veština i životnih veština kao što su upravljanje vremenom, nezavisnost i samodisciplina.
  • Izravnavanje igrališta: Učenici mogu da odvoje više vremena za razmišljanje i komuniciranje; stidljivi studenti imaju tendenciju da uspevaju na mreži; anonimnost internetskog okruženja.
  • Interakcija: Povećana interakcija između učenika i nastavnika i između učenika i učenika; učenje orijentisano na učenika; manje pasivnog slušanja i aktivnije učenje; veći osećaj povezanosti, sinergije.
  • Inovativna nastava: pristupi usredsređeni na studente; povećana raznolikost aktivnosti; bavljenje različitim stilovima učenja; promene i poboljšanja mogu uticati i na povratak na tradicionalnu nastavu u učionici

Za sva pitanja u vezi sa online učenjem putem interneta, naš tim Vam stoji na raspolaganju. Pišite nam na: modernes@live.com